home1.jpg

Biuro rachunkowe

Wiedza i zaangażowanie to główne atuty naszego biura. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Dostosowujemy się do potrzeb Naszych Klientów. Zapewniamy poufność.

Wykonujemy pracę z zaangażowaniem, dzięki czemu Nasz Klient może skupić się w pełni na rozwoju swojej firmy.

Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań w księgowości, które zapewniają Państwu bezpieczeństwo przekazywanych nam danych. W naszej ofercie znajdą Państwo również usługi IT.

Wysoki standard usług ksiegowych oraz zadowolenie i bezpieczeństwo Naszych Klientów są dla nas głównym priorytetem.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Oferujemy Państwu

pełną obsługę księgową w zakresie usług rachunkowych oraz płac.


 • hideprowadzenia ksiąg rachunkowych
 • hideprowadzenia podatkowej książki przychodu i rozchodu
 • hideprowadzenia rejestrów i rozliczeń podatku VAT
 • hidezgłoszenie pracowników do ZUS
 • hidesporządzanie listy płac i kart wynagrodzeń
 • hideobliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • hidesporządzania deklaracji CIT, PIT, VAT, VAT UE
 • hiderozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów
 • hideprowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia


KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI
Gwarantujemy krótkie terminy realizacji usług
NARZĘDZIA
Usługi księgowe wykonywane są przez nas przy wsparciu nowoczesnego oprogramowania firmy Sage
POWIADOMIENIA E-MAIL
Wysyłamy powiadomienia e-mali o nadchodzących płatnościach do US i ZUS
FORMAT DOKUMENTÓW
Dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą, kurierem
UBEZPIECZENIE
Nasze biuro Rachunkowe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
ODBIÓR DOKUMENTÓW
Na życzenia Klienta odbieramy dokumenty osobiście na terenie Bydgoszczy i okolic.

Cennik

Ceny za usługi księgowe ustalane są indywidualne w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, liczb dokumentów księgowych w danych miesiącu oraz stopnia trudności. Ceny netto bez podatku VAT.

PAKIET SREBRNY

od negocjacji

 
PAKIET ZŁOTY

od negocjacji

 

PAKIET PLATYNOWY

od negocjacji

 
Opis Pakietu Srebrny

Pakiet SREBRNY dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów w formie uproszczonej, czyli tzw. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Przedsiębiorcy jednocześnie spełniają dwa warunki:

 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok były niższe niż równowartość 2 mln euro (tj. za 2018 rok uzyskały mniej niż 8.559.000 zł.),
 2. Są opodatkowani (PIT)na zasadach ogólnych, tj. 18% i 32% lub liniowo 19% (dotyczy: osoby fizycznej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej – wykonującej działalność gospodarczą)

Czynności księgowe w ramach pakietu SREBRNEGO:

 • prowadzenie zapisów operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie bieżącej kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT i VAT-UE,
 • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupów,
 • sporządzanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PIT),
 • przekazywanie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną,
 • przekazywanie dokumentów do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną,
 • odbiór dokumentów księgowych od Klienta (na terenie Bydgoszczy i okolic),
 • inne uzgodnione z firmą.
Opis Pakiet Złoty

Pakiet ZŁOTY dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów w formie uproszczonej, czyli tzw. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Przedsiębiorcy jednocześnie spełniają dwa warunki:

 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok były niższe niż równowartość 2 mln euro (tj. za 2018 rok uzyskały mniej niż 8.559.000 zł.),
 2. Są opodatkowani (PIT)na zasadach ogólnych, tj. 18% i 32% lub liniowo 19% (dotyczy: osoby fizycznej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej – wykonującej działalność gospodarczą)

 Czynności księgowe w ramach pakietu ZŁOTEGO:

 • prowadzenie zapisów operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie bieżącej kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT i VAT-UE,
 • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupów,
 • sporządzanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PIT),
 • przekazywanie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną,
 • przekazywanie dokumentów do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną,
 • odbiór dokumentów księgowych od Klienta (na terenie Bydgoszczy i okolic),
 • inne uzgodnione z firmą.
Opis Pakiet Platynowy

Pakiet PLATYNOWY dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy posiadają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości).

Przedsiębiorcom posiadającym obowiązek pełnej księgowości jest:

 1. Spółka kapitałowa prawa handlowego (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     lub

 1. Spółka osobowa prawa handlowego (spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna).

 Ponadto, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

 

Czynności księgowe w ramach pakietu PLATYNOWEGO:

 • tworzenie planu kont adekwatnie do potrzeb prezentowania danych finansowych firmy,
 • tworzenie polityki rachunkowości firmy,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, w których skład wchodzą: dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów,
 • prowadzenie bieżącej kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • dokonywanie ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • przygotowujemy sprawozdania finansowe (przygotowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu za wybrany okres, po uzgodnieniu w zależności od potrzeb Klienta,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz VAT-UE,
 • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupów,
 • sporządzanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną,
 • przekazywanie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną,
 • przekazywanie dokumentów do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną,
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracje od podatku od towarów i usług (VAT, VAT-UE),
 • prowadzenie obsługi płacowej,
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS,
 • sporządzanie sprawozdawczość do potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
 • monitoring rozrachunków zobowiązań i należności,
 • przeprowadzanie zamknięcia roku obrachunkowego firmy,
 • sporządzanie Bilansu firmy oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie Rachunku zysków i strat,
 • odbiór dokumentów księgowych od Klienta (na terenie Bydgoszczy i okolic),
 • inne uzgodnione z firmą.
Ceny za usługi księgowe ustalane są indywidualne w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, liczb dokumentów księgowych w danych miesiącu oraz stopnia trudności. Ceny netto bez podatku VAT.

Przydatne linki

www.mf.gov.pl     Ministerstwo Finansów
www.finanse.mf.gov.pl     Portal podatkowy Ministerstwa Finansów
www.zus.pl     Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ekrs.ms.gov.pl     Wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego
ekrs.ms.gov.pl      Portal S24 KRS – Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ekw.ms.gov.pl     Elektroniczne Księgi Wieczyste – wyszukiwarka MS
www.ceidg.gov.pl      Wyszukiwarka CEIDG
www.vat.pl      Serwis podatkowy
www.biznes.gov.pl     Rozpoczęcie działalności gospodarczej
www.bip.ms.gov.pl     Biuletyn Informacji Publicznej
www.gofin.pl     Portal GOFIN
www.poradnikprzedsiebiorcy.pl     Serwis biznesu, prawny, podatkowy, księgowy
www.infor.pl      Portal INFOR
www.gazetaprawna.pl     Serwis internetowy o profilu prawno-gospodarczym
www.forsal.pl      Portal finansowy
www.pit.pl      Serwis finansowy

Zapraszamy do kontaktu :

One Factor Biuro Rachunkowe

NIP: 967-033-01-93

REGON: 365995158

Telefon: 607 48 48 24

email: biuro@onefactor.pl